QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ - ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ - 
ĐẶT HÀNG - THĂM WEBSITE HAY CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Privacy policy and Terms & Conditions

1. Sự đồng thuận của bạn khi truy cập, sử dụng, phát sinh mua bán hay dùng cac dịch vụ do UCare chào hàng hay giới thiệu trên hệ thống website mà Công ty UCare Việt sở hữu.

Chào mừng bạn đến với Các website suckhoe68.com của Công ty Truyền thông UCare Việt, bằng việc truy cập vào các website của UCare (bao gồm tất cả các nội dung trong tên miền này) bạn đã chứng tỏ mình đồng thuận chấp nhận mọi Điều kiện sử dụng của các website của công ty UCare

Tất cả các thông tin về Điều kiện sử dụng của UCare được đăng tại địa chỉ Website của UCare mà có quy định này và có thể được thay đổi bởi đội ngũ những người xây dựng Các website của Công ty UCare Việt.

Nếu bạn không đồng thuận với Điều kiện sử dụng này xin vui lòng ngừng sử dụng trang web này và các dịch vụ cung cấp bởi UCare.

UCare cung cấp website với nội dung chuyên ngành Sức Khỏe, trích từ các Báo điện tử có uy tín. Các website đều đã thông báo Bộ Thông tin Truyền Thông và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin lành mạnh, tuân thủ pháp luật Việt nam.

Công ty UCare cung cấp các dịch vụ liên quan đến vấn đề tư vấn sức khỏe , tư vấn tâm lý, tư vấn làm đẹp, tư vấn các thủ tục khám chữa bệnh...được cấp giấy phép kinh doanh số 0104973010. Ngoài ra cung cấp dịch vụ về giải pháp ứng dụng phần mềm truyền thông, thiết kế website ...

Ucare.vn , suckhoe68.com, tuvansuckhoe24h.com và một số website khác có thể chưa hoạt động hoặc đang thử nghiệm có nội dung về chuyên trang sức khỏe hoặc giới thiệu dịch vụ UCare đến vớikhách hàng, danh sách cụ thể đã được đăng ký tại VNNIC hoặc một số tên miền khác Parking cùng với các website trên cũng đã thông báo hay đăng ký tại VNNIC.

2. Đường dẫn đến những site khác

Trang web UCare Việt có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi UCare Việt ). UCare Việt không có bất kỳ liên kết với những trang web này do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về: nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. UCare Việt cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thận trọng khi bạn rời trang web UCare Việt và hãy đọc kỹ các qui định chung và qui định riêng của mỗi trang web mà bạn ghé thăm.

3. Truy cập trang web UCare Việt

Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của UCare để thực hiện các hành động sau :

Trong các trường hợp cần thiết, UCare có quyền từ chối truy cập của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo lý do.

*) Tài khoản cá nhân (nếu có)

- Bạn phải tạo một tài khoản để có thể sử dụng một số tính năng của trang web. Không bao giờ sử sụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Bạn cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tạo một tài khoản mới. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới việc sử dụng tài khoản đó, do vậy chúng tôi khuyến cáo bạn nên giữ mật khẩu cẩn thận. Cần thông báo cho UCare Việt ngay khi nghi ngờ có người nào đó sử dụng bất hợp pháp tài khoản của bạn. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của UCare Việthoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản của bạn gây ra. UCare Việt sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của bạn nảy sinh do việc tài khoản của bạn bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.

- Bạn đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ e-mail (thư điện tử) từ trang web, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại.

- UCare Việt có quyền từ chối truy cập của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo lý do.

4. Quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)

- Các nội dung trên trang web UCare Việt, gồm tất cả các nội dung do người sử dụng đăng tải, bao gồm và không giới hạn, văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ hoạ, ảnh, âm thanh, âm nhạc, Video và các tính năng tương tác khác... trách nhiệm thuộc về người đăng tải nội dung lên hệ thống. Chính vì vậy, khi bạn đăng một nội dung lên hệ thống thì bạn cần chắc chắn rằng bạn được sự cho phép hợp pháp của tác giả, và đoạn nội dung đó không vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của người có thẩm quyền của UCare Việt.UCare Việt giữ quyền sở hữu đối với các nội dung chưa rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trên/hoặc có liên quan tới trang web của chúng tôi. Nếu bạn tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng vì mục đích cá nhân) bạn phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó.

- UCare Việt và biểu tượng UCare Việt là những nội dung được thuộc quyền sở hữu của trang web. Vì vậy bạn không được phép (bao gồm và không giới hạn) đánh dấu hay đăng ký cũng như sao chép, mô phỏng, sử dụng toàn bộ hay một phần những logo, tên gọi, tên miền thuộc quyền sở hữu của UCare Việt vào bất kỳ mục đích nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của UCare Việt. Mọi sự xâm phạm bản quyền của UCare Việt dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị xử lý theo pháp luật.

- Bạn đồng ý không gây hại, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của trang web.

5. Quy định về các nội dung do người dùng đăng tải.

Trang web UCare Việt luôn tạo điều kiện để bạn đăng tải các sản phẩm âm nhạc hoặc các nội dung khác. UCare Việt có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải, có quyền chuyển các nội dung đó từ một chương trình của UCare Việt sang một chương trình khác hoặc tạo thành một phần của trang web.

*) Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà bạn đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên trang web UCare Việt. Bạn cam kết rằng:

-  Bạn sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép UCare Việt sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà bạn đăng tải

-  Bạn có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng người xuất hiện trong nội dung đăng tải của bạn; về việc sử dụng tên tuổi hoặc các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.

*) Bạn giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của bạn. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên webiste UCare Việt bạn chuyển quyền này cho UCare Việt. Khi đó UCare Việt sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ các nội dung, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ các nội dung cho công việc biên soạn, đưa lên trang web hoặc vào những mục đích kinh doanh khác của UCare Việt như đăng tải trên trang web của các bên thứ ba và thực hiện các sửa đổi có liên quan.

*) Bạn cũng cho phép người sử dụng trang web UCare Việt quyền sử dụng (không giới hạn) việc: chỉnh sửa lại, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

*) Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

- Đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ khi  bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên trang web UCare Việt và chuyển nhượng cho UCare Việt tất cả các quyền sở hữu như đã nêu;

- Đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới UCare Việt hoặc bất kỳ bên thứ ba nào

- Đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và trái với thuần phong mỹ tục Việt nam;

- Đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. UCare Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.

*) Bạn hiểu rằng khi sử dụng trang web UCare Việt, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. UCare Việt không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải.

Khi truy cập các trang web UCare Việt có thể bạn sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng đăng tải là không đúng với ý kiến của bạn, chúng tôi tôn trọng quyền tư chối dịch vụ của công ty và do vậy bạn cũng cam kết không có những hành động chống lại UCare Việt, các chi nhánh, nhân viên, hoặc các trung tâm, tổ chức của UCare Việt về tất cả các vấn đề có liên quan tới việc sử dụng trang web của bạn. Bạn cam kết rằng; bạn chỉ truy cập vào những nội dung nào đó (có thể có) trên trang web được cho là các nội dung dành cho người lớn chỉ khi bạn khi bạn ở vào độ tuổi được pháp luật cho phép.

6. Bản quyền và những quy định về nội dung

UCare Việt tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. UCare Việt không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. UCare Việt sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nàyUCare Việt có quyền giới hạn việc truy cập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép, vi phạm những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho UCare Việt những thông tin sau:

+ Thông báo từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.

+  Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

+Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).

+ Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.

+ Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, các nội dung do người dùng spam, đưa thông tin xấu vi phạm thuần phong mỹ tục hay vi phạm Luật pháp Việt nam như Chính trị, tôn giáo, đả kích, Kích động bạo lực, Nói xấu người khác, hacker hay virus tấn công..... xin bạn vui lòng liên hệ với UCare Việt theo địa chỉ sau:

Công ty TTHH truyền thông UCare Việt - 1B, Ngõ 35/163 - Đường Khương Hạ Mới - Thanh Xuân - Hà Nội . Điện thoại: (84) 043.550.1245, email : Ucareviet@gmail.com

Xin hãy chú ý rằng; bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả hay các nội dung vi phạm quy định trên sẽ bị xử lý trước pháp luật.

7. Tuyên bố từ chối bảo đảm

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:

Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với UCare Việt từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. UCare Việt không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ

+ Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web;

+ Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web;

+ Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó;

+ Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

+ Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

Chúng tôi không cam kết, hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, chào bán bởi một bên thứ ba thông qua trang web UCare Việt, UCare Việt cũng sẽ không tham gia và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các giao dịch giữa bạn và bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

8. Loại trừ trách nhiệm và bồi thường thiệt hại

UCare Việt sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

+ Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác nào trong đó);

+ Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web;

+ Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;

+ Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;

+ Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

+ Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, bạn công nhận rằng UCare Việt sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

9. Cam kết của bạn

Bạn cam kết KHÔNG khiếu nại UCare Việt (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

+ Việc bạn sử dụng trang web;

+ Do bạn vi phạm các điều khoản này;

+ Do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải;

+ Do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân; hoặc

+ Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung bạn đăng tải gây ra.

Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng trang web của bạn.

10. Trách nhiệm chấp nhận những quy định sử dụng này.

Bạn xác nhận rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm được quy định trong các mục trên là sự phân bổ công bằng và hợp lý về các rủi ro và lợi ích của thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, sau khi đã xem xét tới tất cả các yếu tố có liên quan, bạn đồng ý rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm này sẽ có thể được thực hiện trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép.

11. Những điểu khoản chung

Bạn đồng ý rằng:

+ Trang web UCare Việt có trụ sở chính tại Hà Nội,Việt Nam

+ Do vậy những điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bất kỳ khiếu kiện hoặc vấn đề pháp lý phát sinh giữa bạn và UCare Việt do việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết theo luật Việt Nam, tại tòa án Việt Nam.

Các qui định sử dụng này, cùng với các qui định về sự riêng tư tại địa chỉ (bổ sung khi có địa chỉ chính xác) và bất kỳ các văn bản khác của UCare Việt được qui định trên trang web, sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa bạn và UCare Việt liên quan tới trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm mỹ viện, tham my vien (phau thuat tham my)quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra trong các qui định sử dụng này. UCare Việt có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung qui định sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và người sử dụng trang web phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung này thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi đó.

Bạn và UCare Việt thoả thuận rằng: bất cứ vấn đề nào là nguyên nhân gây ra việc kiện tụng phát sinh từ hoặc liện quan tới trang web UCare Việt phải được bắt đầu trong khoảng thời gian 01 (một) năm tính từ khi nguyên nhân của việc kiện tụng đó xảy ra. Ngoài thời gian đó, UCare có quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó.

UCare có khả năng thông báo cho bạn về các hoạt động của mình thông qua các thông điệp trên website, thông qua phần Điều kiện sử dụng, phần Bản quyền và Quy định về sở hữu trí tuệ hoặc thông qua địa chỉ thư điện tử mà bạn đã đăng ký với UCare.

12. Điều kiện giao dịch TMĐT trên các website dịch vụ của UCare: 
UCare cam kết tuân thủ các qui định của Pháp luật về giao dịch thương mại điện tử theo thông tư số 09/2008 , Nếu có ai phát hiện ra những chỗ nào còn thiếu sót xin vui lòng gửi thông tin để chúng tôi sửa chữa và đáp ứng cho đúng. Quý khách gửi yêu cầu vào Ucareviet@gmail.com để được trả lời thoả đáng.

Công ty TNHH truyền thông UCare Việt
Giấy phép ĐKKD/ MST :
0104973010 cấp ngày 01 tháng 11 năm 2010
Địa chỉ : 1B, Ngõ 35/163 - Đường Khương Hạ Mới - Thanh Xuân - Hà Nội . Điện thoại: (84) 043.550.1245
Tel : 043.550.1245
Email : Ucareviet@gmail.com